Facebook

Osnivači udruženja

Osnivači Udruženja:

No

Ime i prezime

1.

Jovan Divjak

2.

Srđan Obradović

3.

Brankica Pavlović

4.

Namik Silajdžić

5.

Mirza Pepić

6.

Ivan Brigić

7.

Vildana Selimbegović

8.

Dalida Jugo

9.

Borivoj Taborin

10.

Slavko Šantić

11.

Kemal Alibegović

12.

Faruk Bešlić

13.

Razija Lagumdžija

14.

Zlata Šiljak

15.

Muhamed Cico

16.

Snježana Kapor Cico

17.

Halida Bojadži

18.

Bahrija Džinić

19.

Dženana Mistrić

20.

Indira Topalović

21.

Gordana Magaš

22.

Zora Mršić

23.

Muhamed Muminović

24.

Slobodan Samardžić

25.

Sandra Hnatjuk

26.

Savo Vasiljević

27.

Nada Pekuša

28.

Ljubica Jurić

29.

Madžida Pavlović

30.

Omer Kahvedžić

31.

Edin Bećarević

32.

Milovan Mračević

33.

Aida Čerkez

34.

Predrag Pašić

35.

Amir Dedić

36.

Dajana Legin

37.

Rajko Mihajlović

38.

Muhamed Abadžić

39.

Vladimir Bilić

40.

Tvrtko Nevjestić

41.

Nedeljko Bilić

42.

Aleksandar Kalmar

43.

Mehmed Drino

44.

Dragoljub Stojanov

45.

Elmedina Pecikoza

46.

Mile Plakalović

47.

Enes Šipraga

48.

Fehima Hasagić

49.

Miroslav Stojčić

50.

Aldijana Omeragić

51.

Šemsa Kiselica

52.

Mubedžel Đukić

53.

Sabahudin Topalbećirović

54.

Vanja Dijak

55.

Davorin Brđanović

56.

Petar Skert

57.

Mustafa Beganović

58.

Salko Hasanefendić